Zwrot zakupionego towaru:

 

1. Przed dokonaniem zwrotu jakiegokolwiek zakupionego za pośrednictwem Sklepu towaru bezwzględnie należy skontaktować się ze Sklepem.

2. Dane kontaktowe sklepu zamieszczone są w zakładce Kontakt.

3. W razie ustalenia warunków zwrotu towaru, należy odesłać go na adres Sklepu znajdujący się w zakładce Kontakt.

4. Zwracany towar należy przed wysyłką odpowiednio zabezpieczyć. 

5. Jeśli zakupiony towar posiada opakowanie, należy odesłać go w tymże oryginalnym opakowaniu, lub jeśli oryginalne zostało utracone, w opakowaniu zastępczym spełniającym wymóg z punktu 4.

6. Wysyłka zwracanego towaru musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uznaniu roszczenia przez Sklep.

7. Wysyłka zwracanego towaru musi nastąpić w formie uzgodnionej ze Sklepem.

8. Zwrot środków za zwracany towar realizowany będzie w formie uzgodnionej z Klientem, lub w razie braku takiego uzgodnienia w takiej samej formie, w jakiej uiszczona została zapłata ceny zakupu.